ΒΡΥΣΕΣ/ΓΕΦΥΡΙΑ

1. Βρύση Μουσταφά (18ος αιώνας)
2. Κατωβρύση (450 π.Χ.)
3. Βρύση Κουρή (1871)
4. Βρύση Μπαχνά (δεν είναι ορατή πλέον)
5. Βρύση του Δεσπότη (18ος αιώνας) (δεν είναι ορατή πλέον)
6. Βρύση της Καλής (δεν είναι ορατή πλέον)
7. Νεώτερες βρύσες (1950-1960) (Αγ. Κυριακής, Μπρίνος, Κατελούζου, Τσιαλαφού, Αγ. Χαράλαμπους, Αγ. Ταξιάρχη, Πλάτσας, Αγ. Βασίλη, Σφαγείων)
8. Μεγάλο Γεφύρι (1916)
9. Τρικάμαρο γεφύρι (1851)
10. Γεφύρι Κατωβρύσης
11. Γεφύρι βρύσης Μουσταφά
12. Γεφύρι Κοντού (1850)
13. Γεφύρι της Σολωμής
14. Γεφύρι του Σερρά
15. Ορέστειος λέβητας