Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας

Το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Η διακυβέρνησή του έχει πολύ αυστηρούς κανόνες ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά του.