FOUNTAINS/BRIDGES

1.  Mustafa fountain (18th century)
2. Katovrisi (450 BC)
3.  Fountain of Kouris (1871)
4.  Fountain of Bachnas (no longer visible)
5.  Bishop’s Fountain (18th century) (no longer visible)
6.  Fountain of Kali (no longer visible)
7.  Newer fountains (1950-1960) (Agios Kyriakis, Brinos, Katelouzou, Tsialafou, Ag. Charalambous, Agios Taxiarhis, Platsas, Agios Vasilis, Sphagion)
8.  Dimitsana main Bridge (1916)
9.  Trikamaro (Three-arch) Bridge (1851)
10. Katovrisi Bridge
11. Mustafa Bridge
12. Kontou Bridge (1850)
13. Solomis Bridge
14. Serra Bridge
15. Bath of Orestis