ΜΟΥΣΕΙΑ

  1. Βιβλιοθήκη Σχολής Δημητσάνας-Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας-Λαογραφική Συλλογή
  2. Εκκλησιαστικό Μουσείο
  3. Δημητσάνα: Ανοιχτό Ζωντανό Μουσείο
  4. Μουσείο Υδροκίνησης